Chuyển đổi từ HEX sang Nhị phân

Chuyển đổi từ HEX sang Nhị phân

Giới thiệu về Công cụ chuyển đổi HEX sang nhị phân

HEX to Binary là một công cụ trực tuyến miễn phí giúp chuyển đổi các giá trị thập lục phân thành số nhị phân. Nó có thể được sử dụng cho bất kỳ giá trị thập lục phân nào và nó đặc biệt hữu ích để chuyển đổi mã màu trong tệp HTML và CSS. Bộ chuyển đổi HEX sang nhị phân của chúng tôi được thiết kế với mục đích đơn giản và dễ sử dụng. Nó có giao diện thân thiện với người dùng, giúp sử dụng công cụ này rất dễ dàng.  Ví dụ : nếu bạn nhập màu #FF0000, nó sẽ chuyển đổi nó thành 111111110000000000000000.

Công cụ HEX to Binary rất hữu ích trong việc lập trình máy tính cho những ai đang sử dụng hệ nhị phân, họ có thể sử dụng nó để chuyển đổi dữ liệu thập lục phân sang dạng nhị phân tương đương để dễ dàng lưu trữ và thao tác. Nó cũng hữu ích cho những người không phải là lập trình viên nhưng quan tâm đến cách máy tính lưu trữ thông tin theo cách có thể dịch qua lại từ định dạng thân thiện với con người sang định dạng hiệu quả, máy có thể đọc được.

Làm cách nào để chuyển đổi HEX sang nhị phân?

Hex của công cụ nhị phân sẽ chuyển đổi dữ liệu đã nhập thành dạng nhị phân tương đương. Nó đơn giản và dễ sử dụng và quá trình chuyển đổi có thể được thực hiện trong một vài bước như minh họa bên dưới.

Bước 1: Truy cập công cụ.

Bước 2: Dán hoặc nhập giá trị thập lục phân của bạn vào hộp công cụ nhập liệu có nội dung “Dán màu HEX của bạn vào đây”.

Bước 3: Nhấn nút  Convert  để chuyển đổi màu HEX đã nhập sang mã nhị phân.

Bước 4: Sao chép mã nhị phân đã chuyển đổi bằng cách sử dụng dấu sao chép hoặc thủ công và sử dụng nó ở nơi bạn muốn.

Công cụ HEX sang nhị phân hoạt động như thế nào?

Công cụ HEX to Binary Chuyển đổi mọi chữ số hex thành 4 chữ số nhị phân, mỗi chữ số HEX bằng bốn chữ số nhị phân. công cụ sẽ chuyển đổi từng số thập lục phân thành mã nhị phân bằng nhau. Sau đó, công cụ đặt các chữ số lại với nhau để có được số cuối cùng.

Nếu chúng ta muốn chuyển đổi mã HEX " " thành mã nhị phân, trước tiên chúng ta sẽ chuyển đổi từng chữ số HEX thành mã nhị phân bằng bảng bên dưới. ( , Và  ).f3b716f16 = 11112, 316 = 00112, b16 = 10112716 = 01112

Tiếp theo, chúng ta sẽ đặt các giá trị nhị phân lại với nhau không có khoảng trắng và nó sẽ như thế này (1111001110110111 2 ).

Câu hỏi thường gặp về chuyển đổi HEX sang nhị phân

Hệ thập lục phân là gì?

Hệ thập lục phân là hệ thống số sử dụng 16 làm cơ sở. Các chữ số thập lục phân thường được biểu thị bằng các ký hiệu từ 0 đến 9 (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) và bảng chữ cái tiếng Anh từ A đến F (A, B, C, D, E, F). Hệ thập lục phân được tạo ra để cung cấp cho máy tính và các thiết bị kỹ thuật số khác cách biểu diễn các số 10-15, không có trên trục số và mã Hex được sử dụng để biểu thị màu sắc trong lập trình máy tính vì chúng có thể được viết bằng một byte thông tin thay vì ba byte (8 bit) cho màu RGB.

Hệ thống nhị phân là gì?

Hệ nhị phân là một hệ thống số chỉ có hai chữ số có thể là 0 và 1. Đây là hình thức đếm đơn giản nhất mà con người sử dụng. Nó đã được sử dụng hàng ngàn năm, từ thời nền văn minh Babylon cổ đại cho đến ngày nay. và nó là nền tảng cho mọi hệ thống máy tính hiện đại.

Ví dụ chuyển đổi HEX sang nhị phân

Ví dụ 1:(2C1)16 = (1011000001)2
2	C	1
2	12	1
8421	8421	8421
0010	1100	0001
SEO Studio Tools is now open for acquisition offers. Contact us for more info. x