Trình tạo thẻ meta

Trình tạo thẻ meta

Tạo thẻ meta cho các trang web của bạn ngay lập tức, điền vào các tệp và nhấp vào Tạo.

Thẻ meta là gì?

Thẻ meta là các thẻ HTML có thể được sử dụng để cung cấp thông tin về trang cho các công cụ tìm kiếm. Chúng được sử dụng để cung cấp thông tin về nơi nội dung được xuất bản, ai đã xuất bản nội dung đó, nội dung đó ở ngôn ngữ nào, tần suất cập nhật nội dung, mô tả nội dung, v.v.

Những thẻ này không hiển thị với người dùng, nhưng chúng có thể giúp các công cụ tìm kiếm tìm và xếp hạng nội dung của bạn. Trình thu thập dữ liệu của công cụ tìm kiếm đọc các thẻ meta và sử dụng chúng để lập chỉ mục các trang web trong cơ sở dữ liệu của chúng, điều này giúp chúng xác định mức độ xếp hạng của từng trang đối với các truy vấn hoặc cụm từ khóa cụ thể.

Trình tạo thẻ meta là gì?

Meta Tag Generator của SEOStudio là một công cụ trực tuyến miễn phí giúp bạn tạo các thẻ meta cho trang web của mình. Với sự trợ giúp của công cụ này, việc tạo thẻ meta cho trang web của bạn giờ đây thật dễ dàng. Bạn không cần phải tự mình viết các dòng mã nữa.

Làm cách nào để sử dụng công cụ tạo thẻ meta của chúng tôi?

Sử dụng trình tạo thẻ meta SEOStudio rất dễ dàng và đơn giản, tất cả những gì bạn phải làm là điền vào các trường và chọn cài đặt cần thiết cho thẻ của mình. Khi bạn đã hoàn tất, bạn có thể nhấp vào nút Tạo để tạo các thẻ bạn đời. Khi bạn nhấp vào nút tạo, công cụ sẽ tạo ngay các thẻ meta và sau đó bạn có thể sao chép thủ công hoặc nhấp vào biểu tượng sao chép.

Thông tin thẻ meta mà thẻ mat SEOStudio tạo ra:

  1. Tiêu đề trang web.
  2. Mô tả trang web.
  3. Các từ khóa.
  4. Cho phép rô bốt lập chỉ mục tùy chọn trang web của bạn.
  5. Cho phép rô-bốt đi theo tất cả tùy chọn liên kết.
  6. Loại nội dung sẽ được hiển thị tùy chọn.
  7. Tùy chọn ngôn ngữ chính của trang web của bạn?
  8. Khi các công cụ tìm kiếm nên xem lại tùy chọn trang này.
  9. Tác giả.