Some YouTube tools have been moved to YTGear.com. To see the new tools click Here.
x
CSS Küçültücü

CSS Küçültücü

CSS Küçültücü, gereksiz karakterleri (boşluklar, yorumlar vb. gibi) kaldırarak CSS dosyalarının boyutunu küçültür, ancak işlevselliğini değiştirmez.