Trình kiểm tra độ dài tiêu đề YouTube

Trình kiểm tra độ dài tiêu đề YouTube

Kiểm tra xem độ dài tiêu đề YouTube của bạn đã tốt hay cần được cải thiện hay chưa, đồng thời kiểm tra ký tự và số từ của tiêu đề. Nhập tiêu đề video của bạn và nhấp vào "Kiểm tra".

Giới thiệu về Công cụ kiểm tra độ dài tiêu đề YouTube:

Trình kiểm tra độ dài tiêu đề YouTube là một công cụ trực tuyến miễn phí của SEOStudio có thể giúp bạn kiểm tra độ dài tiêu đề YouTube của mình, công cụ này thực hiện điều đó bằng cách hiển thị cho bạn số từ và số ký tự cũng như trạng thái của tiêu đề nếu nó hoàn hảo, tốt hoặc cần điều chỉnh . Công cụ này rất hữu ích, đặc biệt là đối với những người dùng YouTube mới, nó có thể giúp họ kiểm tra tiêu đề của mình và xem cách thực hành tốt nhất cho SEO.

Sử dụng công cụ của chúng tôi rất đơn giản, tất cả những gì bạn cần làm là sao chép và dán tiêu đề video YouTube của bạn vào hộp tìm kiếm hoặc bạn có thể nhập thủ công. Tiếp theo, nhấp vào Kiểm tra. Sau khi bạn làm điều đó, công cụ sẽ hiển thị cho bạn chữ cái tiêu đề và số từ, sau đó là trạng thái tiêu đề của bạn.

Trạng thái tiêu đề là một trong những điều sau đây:

  1. Hoàn hảo: Nếu các ký tự tiêu đề nằm trong số lượng được đề xuất (60-70).
  2. Tốt: nếu độ dài tiêu đề ít hơn hoặc nhiều hơn với tối đa 10 ký tự so với khuyến nghị.
  3. Cần chú ý:  nếu tiêu đề ngắn hơn hoặc dài hơn số lượng đề xuất.
  4. Xấu: Nếu tiêu đề quá ngắn hoặc quá dài.