SEOStudio Tools is now open for acquisition offers. Contact us for more info. x
HEX'den Ondalık Sayıya Dönüştürücü

HEX'den Ondalık Sayıya Dönüştürücü

HEX'ten Ondalık Sayıya Dönüştürücü Nedir?

Hex'ten Ondalık'a dönüştürücü, onaltılık (16 tabanı) biçiminde ifade edilen bir sayıyı ondalık (10 tabanı) biçimindeki eşdeğerine dönüştürmek için kullanılan bir araçtır. Onaltılı sistem, 16 farklı sembol kullanan konumsal bir sayı sistemidir; tipik olarak sıfırdan dokuza kadar olan değerleri temsil etmek için 0'dan 9'a kadar olan sayılar ve ondan on beşe kadar olan değerleri temsil etmek için A'dan F'ye (veya a'dan f'ye) harfler.

Onaltılı sayılar, ikili kodlu değerlerin daha insan dostu bir temsili için bilgisayarlarda ve dijital sistemlerde yaygın olarak kullanılır. Bir onaltılık basamak, dört ikili basamağı (bit) temsil eder, bu da büyük ikili sayıların okunmasını ve anlaşılmasını kolaylaştırır.

Onaltılı sayıdan ondalık sayıya dönüştürme, onaltılı sayıdaki her rakamın konumunun kuvvetini artırarak (sağdan 0'dan başlayarak) 16 ile çarpmayı ve ardından tüm bu çarpımların bir araya toplanmasını içerir. Örneğin, onaltılık sayı "1A3" ondalık sayıya şu şekilde çevrilir:

1 * 16^2 + A (ki bu 10'dur) * 16^1 + 3 * 16^0 = 256 + 160 + 3 = 419

Yani onaltılık sayı "1A3" ondalık sayı 419'a eşittir.