Sekizliden Ondalık Sayıya Dönüştürücü

Sekizliden Ondalık Sayıya Dönüştürücü

Sekizliden Ondalık Sayıya Dönüştürücü Nedir?

Sekizliden Ondalığa dönüştürücü, sekizli sayı sisteminde (8 tabanı) ifade edilen bir sayıyı ondalık sayı sistemindeki (10 tabanı) eşdeğerine dönüştürmek için kullanılan bir araçtır. Sekizli sistem sekiz sembol kullanır: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7.

Sekizlik bir sayıdaki her basamak, sayı içindeki konumuna göre en sağdaki basamaktan başlayarak 8'in bir kuvvetini temsil eder. Sekizli bir sayıyı ondalık sayıya dönüştürmek için, sekizli sayının her basamağını konumunun üssü 8 ile çarparsınız (en sağdaki basamak için 0'dan başlayarak sayarsınız) ve ardından ondalık sayının karşılığını elde etmek için tüm bu çarpımları toplarsınız.

Örneğin, "175" sekizli sayısını ondalık sayıya dönüştürmek için aşağıdaki hesaplamayı yaparsınız:

1 * 8^2 + 7 * 8^1 + 5 * 8^0 = 64 + 56 + 5 = 125

Bu nedenle sekizlik sayı "175", ondalık sayı 125'e eşdeğerdir.

Sekizliden Ondalık sayıya dönüştürücü, çeşitli bilgi işlem bağlamlarında, özellikle verilerin sekizli biçimde depolandığı veya temsil edildiği ve evrensel olarak daha iyi anlaşılan ondalık sisteme dönüşümün gerekli olduğu durumlarda kullanışlıdır.