SEOStudio Tools is now open for acquisition offers. Contact us for more info. x
Chuyển đổi bát phân sang thập phân

Chuyển đổi bát phân sang thập phân

Bộ chuyển đổi bát phân sang thập phân là gì?

Bộ chuyển đổi bát phân sang thập phân là công cụ để chuyển đổi một số được biểu thị bằng hệ số bát phân (cơ số 8) thành số tương đương trong hệ số thập phân (cơ số 10). Hệ bát phân sử dụng 8 ký hiệu: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7.

Mỗi chữ số trong số bát phân đại diện cho lũy thừa của 8, dựa trên vị trí của nó trong số, bắt đầu từ chữ số ngoài cùng bên phải. Để chuyển đổi một số bát phân thành số thập phân, bạn nhân từng chữ số của số bát phân với 8 lũy thừa vị trí của nó (đếm từ 0 cho chữ số ngoài cùng bên phải), sau đó cộng tất cả các tích này để có được số thập phân tương đương.

Ví dụ: để chuyển đổi số bát phân "175" thành số thập phân, bạn sẽ thực hiện phép tính sau:

1 * 8^2 + 7 * 8^1 + 5 * 8^0 = 64 + 56 + 5 = 125

Do đó, số bát phân “175” tương đương với số thập phân 125.

Bộ chuyển đổi bát phân sang thập phân rất hữu ích trong nhiều bối cảnh điện toán khác nhau, đặc biệt trong các trường hợp dữ liệu được lưu trữ hoặc biểu diễn ở định dạng bát phân và cần chuyển đổi sang hệ thập phân được hiểu phổ biến hơn.