SEOStudio Tools is now open for acquisition offers. Contact us for more info. x
Công cụ Chuyển đổi Văn bản sang Nhị phân

Công cụ Chuyển đổi Văn bản sang Nhị phân

Trải nghiệm việc chuyển đổi liền mạch văn bản yêu thích của bạn sang mã nhị phân. Nhập văn bản của bạn vào hộp văn bản và nhấp vào Chuyển đổi.

Công cụ chuyển đổi văn bản sang nhị phân là gì

Bộ chuyển đổi văn bản sang nhị phân là một công cụ dịch văn bản, bao gồm các ký tự và số, thành mã nhị phân, ngôn ngữ của máy tính chỉ bao gồm 0 và 1. Việc chuyển đổi này là không thể thiếu đối với các hệ thống máy tính vì nó cho phép chúng giải thích và xử lý thông tin mà con người có thể đọc được. Công cụ này hoạt động dựa trên nguyên tắc mọi ký tự, dù là chữ cái, số hay ký hiệu, đều có thể được biểu diễn dưới dạng một chuỗi các chữ số nhị phân duy nhất, thường được gọi là bit. Việc chuyển đổi này rất quan trọng để xử lý và lưu trữ dữ liệu trong các hệ thống kỹ thuật số.

Cách sử dụng trình chuyển đổi văn bản sang nhị phân

 1. Nhập văn bản bạn muốn chuyển đổi vào công cụ chuyển đổi.
 2. Nhấp vào nút 'Chuyển đổi'.
 3. Công cụ xử lý văn bản và xuất ra mã nhị phân tương ứng.

Cách chuyển đổi văn bản sang nhị phân hoạt động

Bước đầu tiên liên quan đến việc sử dụng tiêu chuẩn mã hóa ký tự, như ASCII (Mã tiêu chuẩn Mỹ để trao đổi thông tin) hoặc Unicode. Các tiêu chuẩn này gán một số duy nhất cho mỗi ký tự. Ví dụ: trong ASCII, ký tự 'A' được biểu thị bằng số 65.

Số tương ứng với mỗi ký tự sau đó được chuyển đổi sang định dạng nhị phân. Mã nhị phân là một chuỗi các số 0 và 1, là ngôn ngữ cơ bản của máy tính. Trong ví dụ của chúng tôi, số 65 (đại diện cho 'A') được chuyển đổi thành 01000001 ở dạng nhị phân.

Mọi ký tự, bao gồm chữ cái, số và ký hiệu, đều được chuyển đổi theo cách này. Đối với các bộ ký tự toàn diện hơn, chẳng hạn như các bộ ký tự bao gồm các ký tự hoặc biểu tượng cảm xúc không phải tiếng Anh, một tiêu chuẩn phức tạp hơn như Unicode sẽ được sử dụng, có phạm vi số lớn hơn để chứa nhiều ký tự hơn.

Mã nhị phân cho các ký tự riêng lẻ sau đó được xâu chuỗi lại với nhau để tạo thành biểu diễn nhị phân của toàn bộ văn bản. Chuỗi chữ số nhị phân này là những gì được máy tính lưu trữ hoặc xử lý.

Ví dụ:

Hãy lấy từ "Cat":

 • 'C' trong ASCII là 67, tức là 01000011 ở dạng nhị phân.
 • 'a' trong ASCII là 97, tức là 01100001 ở dạng nhị phân.
 • 't' trong ASCII là 116, tức là 01110100 ở dạng nhị phân.

Vì vậy, "Cat" ở dạng nhị phân là 01000011 01100001 01110100.

Quá trình chuyển đổi này là nền tảng trong điện toán và truyền thông kỹ thuật số, vì nó cho phép máy tính xử lý và lưu trữ văn bản ở định dạng mà chúng có thể hiểu và thao tác được.

Dưới đây là một số ví dụ về văn bản và các giá trị nhị phân tương đương của chúng (sử dụng mã hóa ASCII):

 • "ABC" trở thành "01000001 01000010 01000011"
 • "123" trở thành "00110001 00110010 00110011"

Các ví dụ này cho thấy cách mỗi ký tự được chuyển đổi riêng lẻ thành một chuỗi nhị phân duy nhất, khi được kết hợp sẽ thể hiện toàn bộ chuỗi văn bản ở định dạng nhị phân.

Tại sao chuyển đổi văn bản sang nhị phân?

 1. Nó giúp hiểu cách máy tính xử lý văn bản.
 2. Đây là một công cụ hữu ích cho những người đang tìm hiểu về khoa học máy tính và mã hóa dữ liệu.
 3. Các lập trình viên có thể sử dụng nó để kiểm tra cách mã của họ xử lý dữ liệu văn bản.
 4. Đó là một dạng mã hóa dữ liệu cơ bản, hữu ích trong nhiều ứng dụng máy tính.