SEOStudio Tools is now open for acquisition offers. Contact us for more info. x
Chuyển đổi từ HEX sang Văn bản

Chuyển đổi từ HEX sang Văn bản

Giới thiệu về Công cụ chuyển đổi HEX sang văn bản

Gần như không thể hiểu được các hệ thống số máy tính như nhị phân, bát phân và thập lục phân. Ở đây có công cụ HEX to Text. Với công cụ HEX to Text, bạn có thể dễ dàng chuyển đổi mã HEX thành văn bản để có thể đọc mã dễ dàng. Trình chuyển đổi Hex sang Văn bản là một công cụ trực tuyến miễn phí dựa trên web có thể được sử dụng để chuyển đổi mã thập lục phân thành giá trị văn bản tương ứng của chúng. Đây là một công cụ đơn giản nhưng mạnh mẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian khi cần.

Sử dụng công cụ này rất dễ dàng, tất cả những gì bạn phải làm là chèn mã HEX vào trường và nhấp vào  Chuyển đổi . Khi bạn làm điều đó, công cụ sẽ chuyển đổi HEX của bạn thành văn bản có thể đọc được. Máy tính lấy các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh và chuyển đổi chúng thành mã HEX để máy tính có thể đọc được. Việc chuyển đổi này được thực hiện bằng cách gán cho mỗi màu thập lục phân một chữ cái tương ứng và sau đó sử dụng các chữ cái đó để tạo thành từ.