Chuyển đổi từ Số Thập phân sang HEX

Chuyển đổi từ Số Thập phân sang HEX

Bộ chuyển đổi thập phân sang HEX là gì?

Bộ chuyển đổi thập phân sang HEX (Thập lục phân) là một công cụ dịch các số thập phân thành số thập lục phân tương đương của chúng. Số thập phân là hệ thống số tiêu chuẩn cho con người, dựa trên mười chữ số riêng biệt (0 đến 9), đó là lý do tại sao nó được gọi là "cơ số 10". Mặt khác, hệ thập lục phân dựa trên 16 ký hiệu riêng biệt: 0-9 để biểu thị các giá trị từ 0 đến 9 và AF (hoặc af) để biểu thị các giá trị từ 10 đến 15. Hệ thập lục phân thường được sử dụng trong điện toán như một cách thể hiện các giá trị được mã hóa nhị phân thân thiện hơn với con người.

Ví dụ: số thập phân 255 ở dạng thập lục phân được biểu diễn dưới dạng FF. Quá trình chuyển đổi bao gồm việc chia số thập phân cho 16 và theo dõi số dư, tương ứng với các chữ số thập lục phân. Quá trình này được lặp lại cho đến khi thương số bằng 0. Biểu diễn thập lục phân được hình thành bằng cách ghép các phần còn lại, bắt đầu từ phần cuối cùng đến phần đầu tiên thu được trong quá trình chia.

Kiểu chuyển đổi này thường được sử dụng trong khoa học và kỹ thuật máy tính, đặc biệt là trong các bối cảnh liên quan đến địa chỉ bộ nhớ máy tính, mã màu trong thiết kế web (ví dụ: #FFFFFF cho màu trắng) và lập trình cấp thấp, trong đó dữ liệu thường được xử lý ở định dạng thập lục phân cho sự rõ ràng và ngắn gọn.

SEO Studio Tools is now open for acquisition offers. Contact us for more info. x