SEOStudio Tools is now open for acquisition offers. Contact us for more info. x
Ondalıktan İkiliye Dönüştürücü

Ondalıktan İkiliye Dönüştürücü

Ondalıktan İkiliye Dönüştürücü Hakkında

Ondalıktan İkiliye dönüştürme aracı, sayıları ondalık (10 tabanlı) sayısal sistemden ikili (2 tabanlı) sayısal sisteme çeviren bir yardımcı programdır. Ondalık sistem, tam sayı ve tam sayı olmayan sayıları belirtmek için standart sistemdir. 0'dan 9'a kadar on farklı rakamı temel alır. Buna karşılık ikili sistem, bilgisayar ve dijital elektronikte yaygın olarak kullanılır ve sayıları temsil etmek için yalnızca 0 ve 1 olmak üzere iki rakamı kullanır.

Ondalık sayıdan ikili sayıya dönüştürme işlemi, ondalık sayının 2'ye bölünmesini ve geri kalanın ikili sayı (bit) olarak kaydedilmesini içerir. Bu bölme işlemi, bir önceki bölümden elde edilen bölüm ile bölüm 0 oluncaya kadar tekrarlanır. Daha sonra elde edilen son kalandan birinciye doğru tüm kalanlar ters sırayla birleştirilerek ikili sayı oluşturulur.

Örneğin, 13'lük ondalık sayıyı ikili sayıya dönüştürmek için:

  • 13'ün 2'ye bölümü 6'nın bölümünü ve 1'in geri kalanını verir (ilk ikili rakam).
  • 6'nın 2'ye bölümü, 3 bölümünü ve 0 geri kalanını (ikinci ikili rakam) verir.
  • 3'ün 2'ye bölümü 1'in bölümünü ve 1'in geri kalanını verir (üçüncü ikili rakam).
  • 1'in 2'ye bölümü, 0 bölümünü ve 1 geri kalanını verir (dördüncü ikili basamak).

Bu nedenle 13 ondalık sayısının ikili gösterimi 1101'dir.