JSON'dan TSV'ye Dönüştürücü
The Ultimate Managed Hosting Platform

JSON'dan TSV'ye Dönüştürücü

JSON'dan TSV'ye dönüştürme aracı, JSON (JavaScript Object Notation) formatındaki verileri TSV formatına dönüştürür. Verilerin farklı sistemler veya farklı veri formatları gerektiren uygulamalar arasında taşınması gerektiğinde bu tür bir dönüşüme ihtiyaç duyulur. Araç, yapısını anlamak için JSON girişini ayrıştırıp ardından bu yapıyı TSV'ye uygun tablo formatına çevirerek çalışır. TSV düz bir yapı olduğundan, JSON verileri iç içe veya hiyerarşik ise bu özellikle zorlayıcı olabilir.

Örneğin, şöyle bir JSON nesnesi:

{
  "name": "John Doe",
  "age": 30,
  "address": {
    "street": "123 Main St",
    "city": "Anytown"
  }

Aşağıdaki gibi TSV formatına dönüştürülebilir:

name        age    address_street    address_city
John Doe    30     123 Main St       Anytown
SEO Studio Tools is now open for acquisition offers. Contact us for more info. x