Exciting Update: Our YouTube tools are moving to a new dedicated platform. See YTGear.com x
Trình xem JSON

Trình xem JSON

JSON là gì?

JSON, viết tắt của Ký hiệu đối tượng JavaScript, là một định dạng trao đổi dữ liệu nhẹ. Con người dễ dàng đọc và viết và máy móc dễ dàng phân tích cú pháp và tạo ra. JSON được xây dựng trên hai cấu trúc:

 1. Một tập hợp các cặp tên/giá trị (thường được nhận dạng dưới dạng đối tượng, bản ghi, cấu trúc, từ điển, bảng băm, danh sách khóa hoặc mảng kết hợp).
 2. Một danh sách các giá trị có thứ tự (thường được hiểu dưới dạng mảng, vectơ, danh sách hoặc chuỗi).

JSON độc lập với ngôn ngữ nhưng sử dụng các quy ước quen thuộc với các lập trình viên thuộc họ ngôn ngữ C, bao gồm C, C++, C#, Java, JavaScript, Perl, Python và nhiều ngôn ngữ khác. Định dạng này chỉ ở dạng văn bản, nghĩa là nó có thể dễ dàng được gửi và nhận qua mạng.

Nó thường được sử dụng để truyền dữ liệu trong các ứng dụng web (ví dụ: gửi dữ liệu từ máy chủ đến máy khách để có thể hiển thị trên trang web hoặc ngược lại). JSON thường được sử dụng để tuần tự hóa và truyền dữ liệu có cấu trúc qua kết nối mạng. Nó chủ yếu được sử dụng để truyền dữ liệu giữa máy chủ và ứng dụng web, đóng vai trò thay thế cho XML.

Công cụ xem JSON là gì?

Công cụ xem JSON là một công cụ trực tuyến miễn phí hiển thị và tương tác với dữ liệu JSON ở định dạng có cấu trúc và có thể đọc được. Nó thường cung cấp một cách trình bày dữ liệu JSON rõ ràng, giống như cây, giúp dễ hiểu và điều hướng hơn. Mục đích chính của công cụ này là định dạng và làm đẹp dữ liệu JSON của bạn để dễ đọc và gỡ lỗi hơn.

JSON là định dạng dữ liệu phổ biến được sử dụng để trao đổi dữ liệu trên web nhưng nó thường có vẻ dày đặc và khó đọc, đặc biệt là khi nó không được định dạng hoặc khi nó chứa các cấu trúc lồng nhau phức tạp.

Công cụ xem JSON hoạt động như thế nào?

Công cụ xem JSON hoạt động bằng cách phân tích dữ liệu JSON do người dùng cung cấp. Dưới đây là giải thích từng bước về chức năng của nó:

 1. Đầu vào : Người dùng nhập chuỗi JSON và nhấp vào Xem.
 2. Phân tích cú pháp : Công cụ phân tích chuỗi JSON này để hiểu cấu trúc của nó, bao gồm các đối tượng, mảng và cặp khóa-giá trị.
 3. Hiển thị : Sau đó, nó hiển thị dữ liệu có cấu trúc này ở định dạng dễ đọc hơn, thường theo hệ thống phân cấp dạng cây.
 4. Tương tác : Người dùng có thể mở rộng hoặc thu gọn các nút khác nhau trong cây để hiểu rõ hơn về mối quan hệ và thứ bậc trong dữ liệu JSON.

Lợi ích của Công cụ xem JSON

 1. Khả năng đọc được cải thiện : Bằng cách chuyển đổi dữ liệu JSON thành định dạng có cấu trúc giống như cây, công cụ này làm cho dữ liệu đó dễ đọc và dễ hiểu hơn, đặc biệt đối với dữ liệu phức tạp.
 2. Điều hướng dữ liệu : Người dùng có thể dễ dàng điều hướng qua các cấp độ dữ liệu khác nhau, điều này đặc biệt hữu ích cho JSON được lồng sâu.
 3. Hỗ trợ gỡ lỗi : Nó giúp gỡ lỗi bằng cách cho phép các nhà phát triển nhanh chóng xác định lỗi trong cấu trúc hoặc cú pháp JSON.
 4. Công cụ học tập : Đối với những người mới sử dụng JSON, nó cung cấp một cách tuyệt vời để tìm hiểu cấu trúc và cú pháp JSON bằng cách trực quan hóa cách sắp xếp dữ liệu.
 5. Hiệu quả : Nó tăng hiệu quả khi làm việc với JSON, đặc biệt đối với các tác vụ như phân tích, định dạng hoặc chỉnh sửa dữ liệu.

Ví dụ về công dụng của công cụ này:

 • đầu vào :{"firstName":"John","lastName":"Smith","gender":"man","age":30,"address":{"streetAddress":"150","city":"San Diego","state":"CA","postalCode":"263142"}}
 • Đầu ra sau khi nhấp vào 'Xem' :
  • object {5}
   • firstName: John
   • lastName: Smith
   • gender: man
   • age: 30
   • address {4}
    • streetAddress: 150
    • city: San Diego
    • state: CA
    • postalCode: 263142

Kết quả đầu ra này thể hiện quá trình chuyển đổi chuỗi JSON nhỏ gọn thành định dạng có cấu trúc và dễ điều hướng.