Ondalıktan Sekizliye Dönüştürücü

Ondalıktan Sekizliye Dönüştürücü

Ondalıktan Sekizliye Dönüştürücü Nedir?

Ondalıktan Sekizli Sayıya dönüştürücü, bir sayıyı ondalık (10 tabanlı) sayı sisteminden sekizli (8 tabanlı) sayı sistemine dönüştüren ücretsiz bir çevrimiçi araçtır. Ondalık sistem, tam sayı ve tam sayı olmayan sayıları belirtmek için standart sistemdir. 0'dan 9'a kadar on rakamdan oluşur. Öte yandan, sekizli sistem 0'dan 7'ye kadar sekiz rakam kullanır ve üç ikili rakam (bit) birbirine bağlanabildiğinden, genellikle ikili sayıların daha kompakt bir temsili olarak hesaplamada kullanılır. tam olarak bir sekizlik rakamla temsil edilmelidir.

Ondalıktan sekizliye dönüştürme işlemi, ondalık sayının 8'e bölünmesini ve kalanın sekizli sayının en az anlamlı basamağı (en sağdaki) olarak kaydedilmesini içerir. Bu işlem, her bölmeden elde edilen bölüm ile bölünecek yeni sayı olarak tekrarlanır ve sıfır bölümü elde edilene kadar devam edilir. Sekizli sayı daha sonra aşağıdan yukarıya veya elde edilen son kalandan birinciye doğru okunan kalanlardan oluşturulur.

Örneğin, 157 ondalık sayısını sekizli sayıya dönüştürmek için:

  1. 157 ÷ 8 = 19 kalan 5
  2. 19 ÷ 8 = 2 kalan 3
  3. 2 ÷ 8 = 0 kalan 2

Geriye kalanlar aşağıdan yukarıya doğru okunduğunda sekizlik olarak 235 elde edilir, yani ondalık sayı olan 157 sekizlik olarak 235'e eşdeğerdir.