SEOStudio Tools is now open for acquisition offers. Contact us for more info. x
JSON'dan CSV'ye Dönüştürücü

JSON'dan CSV'ye Dönüştürücü

JSON'dan CSV'ye dönüştürücü, verileri JSON (JavaScript Nesne Gösterimi) formatından CSV (Virgülle Ayrılmış Değerler) formatına dönüştüren bir araçtır. Hem JSON hem de CSV, veri depolama ve alışverişi için popüler formatlardır ancak farklı amaçlara hizmet ederler ve farklı yapılara sahiptirler. JSON'dan CSV'ye dönüşüm, JSON yapısının tablo şeklinde düzleştirilmesiyle gerçekleşir. Bu, basit JSON verileri için basit olabilir ancak iç içe geçmiş yapılar veya diziler için ek mantık gerektirebilir.

JSON : Bu format, yapılandırılmış verileri depolamak için kullanışlıdır. İnsanların okuması ve yazması, makinelerin ayrıştırması ve oluşturması kolaydır. JSON verileri, anahtar/değer çiftleriyle hiyerarşik bir biçimde düzenlenir ve iç içe geçmiş nesneler ve diziler dahil karmaşık veri yapılarını temsil edebilir.

 • JSON Örneği :

  {
  "name": "John Doe",
  "age": 30,
  "cars": ["Ford", "BMW", "Fiat"]
  }

CSV : Bu format öncelikle tablo verileri için kullanılır. CSV dosyasındaki her satır bir veri kaydına karşılık gelir ve her kayıt virgülle ayrılmış bir veya daha fazla alandan oluşur. CSV, JSON'a kıyasla daha basit bir formattır ve genellikle elektronik tablolar ve veritabanları için kullanılır.

 • CSV Örneği :

  name, age, car1, car2, car3
  John Doe, 30, Ford, BMW, Fiat